Telefon   :  +90 (532) 255 91 59

Blog

DERNEK KURMAK

DERNEK NASIL KURULUR?

DERNEK KURMAK İSTİYORUM ..

DERNEK KURULUŞ İŞLEMLERİ !

Dernek Kuruluş E.K. İdari Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Vakıf ve Dernek İşlemleri

ÖNEM DANIŞMANLIK –  05322559159

Dernek kurmak sanıldığının aksine evraklarınız tam ise ve biraz da şansınız varsa (sistemin gitmiş olmaması,nette sorun olmaması vb.) işiniz Mülki Amirlikte ekstrem bi durum yoksa  max. 1 saat.

Gelelim dernek kurmak meselesine; minimum 7 kurucu üye kimlik ön yüz bilgileri , telefon , adres ve mezuniyet durumlarını içerir Ek-2 belgesini doldurup , minimum 3 kişinin adres telefon bilgilerini içeren tebligat dilekçesi, tapu fotokopisi , kira kontratı (iş hanı olması durumunda bu durumu belgelendirir taahhütname ya da oturan olması durumunda kat malikleri izin belgesi ) ve en önemlisi sizin çalışma konularınız da sizi koruyacak kapsamlı bir tüzük ile Mülki amirliğe gidiyorsunuz ve kuruluş işlemleriniz tamamlanmış oluyor . Bu işlemlerin sonunda Alındı Belgesi ni alıyorsunuz ve faaliyetlerinize hızlı bi şekilde başlayabilmeniz anlamına geliyor .

Defter Tasdiki E.K. İdari Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Vakıf ve Dernek İşlemleri

ÖNEM DANIŞMANLIK –  05322559159

Birde Karar defteri ( yönetim kurulunun toplantıda aldığı kararları çoğunluğun imzasıyla tarih ve sayı belirttiği defter ) İşletme Defteri (mali bilgilerin usule göre tutulacağı defter ) Evrak Kayıt Defteri ( gelen – giden evrakların düzenli tutulduğu defter ) Üye Kayıt Defteri ( üyelik bilgilerinin yer aldığı defter ) dernekler müdürlüğünden notere ücret ödemeden bedelsiz bir şekilde onaylatabiliyorsunuz . Böylelikle derneğiniz kurulmuş oldu . HAYIRLISI OLSUN 😊

Dernek Nedir? E.K. İdari Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Vakıf ve Dernek İşlemleri

ÖNEM DANIŞMANLIK –  05322559159

Sırada Dernek Makbuzları

1-Alındı Belgesi (Bağış ve Üye Aidatı)

2- Gider Makbuzu (Hayri Giderler)

3-Ayni Bağış Alındı Belgesi ( Mal Bağışını Kabulü )

4-Ayni Yardım Teslim Belgesi (Mal Bağışı Yapmak)

 

Bu Makbuzlara özellikle de Alındı Belgesi ne ihtiyacınız var çünkü olağan genel kurul öncesi üye kabulü yapmanız gerek ve haliyle üye alırken giriş aidatı kesmeniz lazım 👌

 

Aşağıda da Dernekler Daire Başkanlığı’nın dernek kuruluşunun mevzuatsal dökümü :

Dernek Tüzüğü (2 adet asıl ve bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı olmalıdır)

Bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulmuş Kuruluş bildirimi (2 adet asıl karşıları kurucular tarafından imzalı, TC kimlik numaralı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak) (EK- 2).

Dernek merkezinin mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda kat malikleri kurulunun oy birliği ile alacağı karar örneği,

Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi.

Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi.

Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri.

Yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az 3 kişinin adı, soyadı, telefon numarası (sabit numara ve mobil telefon) açık adreslerini belirten imzalı liste. (1 Adet)

Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek kişiye ihtiyaç vardır.

Leave a Comment

Back-To-Top