Federasyon kurmak için, aynı amaç etrafından toplanan en az 5 derneğin bir araya gelmesi gerekmektedir. 5 dernek tarafından yönetim kurulunca alınacak karar ile derneği temsil edecek yetkili belirlenir. Belirlenen yetkili kişiler federasyonun kurucu üyesi olarak, kuruluş bildirim formunu doldurup, ayrıca federasyon tüzüğünün her bir nüshasını imzalarlar. Başlangıç aşamasında yapılacak olan işlemler, dernek kurmak ile aynı olarak gözükse de, tüm kurucuların tüzel kişilik olduğu bilinmelidir.

Federasyon Nasıl Kurulur
Federasyon Nasıl Kurulur

Federasyon kurmak için asgari dernek şart 5 iken, herhangi bir üst sınır yoktur. Dernekler tarafından genel kurulda federasyon kurulacağına dair alınmış olan karar olması gerekir. Ayrıca federasyon kurma ve üst kuruluşa üye olma gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğine dair tüzükte belirtilmiş olması şarttır.

Çözüm İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak tüm federasyon kuruluş ve üyelik süreçlerinde sizlerin yanında yer almaktayız. Üst kuruluş kurma işlemlerinizin daha hızlı gerçekleşmesi ve bürokratik süreçleri sizler adına yürütebilmemiz için, bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Federasyon Kurmak için Gerekli Belgeler

  • Tüm dernek yetkilileri tarafından imzalanmış olan kuruluş bildirim formu .
  • Dernekler tarafından federasyon kurmak için alınmış olan genel kurul karar örneği.
  • Dernekleri üst kuruluş kurmak için temsil edecek olan yetkililerin belirlenmesine esas olarak alınmış olan yönetim kurulu karar örneği.
  • Kurucu dernek yetkilileri tarafından her bir nüshası imzalanmış olan federasyon tüzüğü.
  • Federasyon kurucuları arasında yabancı derneklerin bulunması durumunda, İçişleri Bakanlığından izin alındığına dair, kurucu üyeler tarafından imzalanmış yazılı beyan.
  • Federasyon için kullanılacak olan alan mesken olarak geçiyor ise, kat maliklerinin oybirliği ile izninin alındığını gösteren muvafakatname.

Federasyon kuruluşu için yukarıda yer alan evrakların il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne teslim edilmesi yeterlidir. Teslim edilen evrakların incelenmesi ile birlikte, sizlere verilecek olan alındı belgesi esasında federasyon tüzel kişilik kazanmış olur. Yapılacak olan 60 günlük inceleme süresi içinde herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda, federasyonun kütüğe kaydı ve tescili işlemi kesinleşir.

Yorumlar kapalı.