Konfederasyon kurmak için, aynı amacı taşıyan en az 3 federasyonun bir araya gelip, yönetim kurulu aracılığı ile belirledikleri temsilciler tarafından kuruluş bildirim formu doldurulması, konfederasyon tüzüğünün ve eklerinin il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne teslim edilmesi yeterlidir. Minimum 3 federasyon ile konfederasyon kurmak mümkün iken, federasyon sayısı açısından herhangi bir üst limit yoktur.

Konfederasyon Nasıl Kurulur
Konfederasyon Nasıl Kurulur

Konfederasyon kurmak için, federasyonların genel kurulların karar alınması ve federasyonu temsil edecek yetkilinin yönetim kurulu sonucunda alınacak karar ile belirlenmesi gerekir. Üst kuruluş kurma ve katılma hakkı ayrıca federasyon tüzüklerinde yer almalıdır.

Konfederasyon Kurmak İçin Gerekli Belgeler

  • Konfederasyon kuruluşunda, federasyonları temsil etmek için, yönetim kurulunca alınmış imzalı karar örneği.
  • Federasyon tarafından, konfederasyon kurulacağına dair alınmış genel kurul karar örneği.
  • Her bir nüshası kurucu üyeler tarafından imzalanmış olan konfederasyon tüzüğü
  • Konfederasyon kurucuları arasında yabancı federasyonların bulunması durumunda, bu kuruluşlar için İçişleri Bakanlığından izin alındığına dair yazılı beyan.
  • Konfederasyon merkezi, mesken olarak görünüyor ise, kat maliklerinin izni olduğuna dair oy birliği alınmış muvafakatname.

Gerekli evraklar il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne teslim edildikten sonra, kuruluş tüzel kişilik kazanmaktadır. 60 günlük süreç içerisinde, evraklar incelenir ve herhangi bir eksiklik yok ise, tüzel kişiliğin kesin kaydı gerçekleştirilir.

Konfederasyonlarda üye sayısı 3’ün altına düştüğü taktirde, 3 ay içerisinde bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. Eksik federasyon sayısı giderilmediği taktirde, kendiliğinde fesih gerçekleşecektir.

Çözüm İdari Danışmanlık Hizmetleri olarak, üst kuruluş kurma süreçlerinde, alanında uzman ekibimizle sizlerin yanında yer almaktayız. Tüm süreci hızlandırmak ve bürokratik işlemlerin tarafımızca yapılmasını istiyorsanız, bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar kapalı.