Dernek lokalleri, dernekte bulunan üyelerin sosyal ihtiyaçlarını gidermek ve çeşitli yardımlaşmalar amacıyla açılmaktadır. Dernek lokali açmak aynı zamanda mülkü idare izni neticesinde kurulan bir çeşit sosyal tesis unvanına sahiptir. Dernek lokalinin kurulma aşamasında dernek tüzüğünde var olmasına ve yönetim kurulu kararına ihtiyaç duyuluyor.

Dernek Lokali Açmak
Dernek Lokali Açmak

Kurulma aşamasında alınan kararlar ve dernek lokaline ait karar süreci mülkü idare amirliğine iletilmektedir. Mülkü idare amirliği bazı evrakları talep edecektir. Bunun yanında dernek lokalleri bildiğiniz üzere kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bu sebeple derneğe gelen kişiler dernek üyelerinden ve üyelerin getirdiği misafirlerden oluşmaktadır.

Derneklerde hizmet veya mal kar amacı gütmese bile maliyetine dahi olsa üyelere satışı yapılamaz. Çünkü bu gibi durumlarda derneğin tüzüğüne aykırı olan lokali, iktisadi işletme statüsüne sokacaktır. Derneklerin hizmet verme amacıyla açılması durumunda bu işlem derneği bir vergi mükellefi durumuna getirmektedir.

Çözüm Dernek Danışmanlığı olarak lokal açmak ve bunların işletmesi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen tüm STK yöneticilerinin yanında yer almaktayız. Sürpriz cezalar ile karşılaşmamak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Dernek Lokali Açmak

Yaşanılan il sınırları içerisinde dernek lokali açmak  için valiliğe müracaat edilmektedir. Fakat büyükşehir sınırlarının olduğu alanlarda lokal müracaatı kaymakamlıklara yapılmaktadır. Yalnız bir dilekçe vasıtasıyla dernek lokalinin açılması için başvuruda bulunulur. Dernek başkanının dilekçe içerisinde iletişim bilgileri, imzasıyla birlikte mülki idare amirliğine yazılmaktadır. Dilekçe içerisinde özellikle içkili veya içkisiz açılması amacıyla derneğin özelliği belirtilmelidir.

Ayrıca dilekçe yanında lokal açılışı için bazı evraklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunları da lokal açma isteğiyle birlikte dilekçe yanında ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir. Bir lokal açma dilekçe örneğinde istenilen bütün ayrıntılar yer alıyor. Daha önce kurulan bir dernek lokaline ait dilekçeyi incelemeniz doğru olacaktır.

Dernek Lokali Açma Şartları Nelerdir ?

 • Hiçbir dernek başka derneklerle veya farklı tüzel kişilerle dernek açamamaktadır.
 • Derneğin lokal açabilmesi için 1 yıl bir sürenin geçmesi gerekmektedir. ( Federasyon ve Konfederasyon hariç )
 • Çocuklara hizmet veren derneklerin kanunen lokal açması mümkün olmayacaktır.
 • Gençlik ve spor statüsünde hizmet veren dernekler içkili lokal açamazlar.
 • Dernek yerleşim merkezi olan bir binada bulunuyorsa, lokal açabilmektedir. Fakat lokalin hizmet verdiği kapısı ile derneğin merkezinde yer alan kapı yan yana olmamalıdır. Bunun yanında her iki kapıdan birbirlerine geçiş sağlanmamalıdır.
 • Yönetim kurulu dernek lokalini işletecek müdür belirlemelidir. Sorumlu kişi ücretli bir şekilde çalıştırılabilir. Bunun yanında gönüllü bir kişide dernek lokali müdürü olarak yönetim kurulu kararıyla atanabilmektedir. Derneğin içinde yer alan üyelerde dernek müdürü olabilmektedir.
 • Alkollü içki kullanımı yapılacaksa iznin mülki idare amirliğinden alınması gerekmektedir. Özellikle içkili yerlerin bulunacağı bir bölgede konumlanması şartı aranmaktadır.
 • Lokalin bulunduğu konuma 50 x 75 cm boylarında hangi derneğe ait lokal olduğu belirtilmelidir. Ayrıca 20 x 30 cm boyutlarında ‘’ üye olmayanlar giremez ‘’ yazısı kesin bir suretle belirtilmelidir. Dışarıdan bakıldığında kolaylıkla görüneceği bir alanda bulunmalıdır.

Dernek Lokali Açmak İçin Gerekli Belgeler

 • Dernek lokalinin yönetim kurulu kararının fotokopisi, dernek lokalinin adresi ve aynı zamanda sorumlu kişilerin bilgileri yer almalıdır. ( TC kimlik, İletişim bilgileri )
 • Derneğin kurulacağı yerin kira kontratı yada tapu fotokopisi
 • Kurulacak olan derneğin bulunduğu alan mesken ise binada yaşayan kat maliklerinin oy birliğiyle izni gerekmektedir. ( Karar örneği yazılı bir şekilde alınmalıdır.)
 • Hatta belediye sınırları içerisinde bir dernek lokali açılacaksa, yapı kullanım izni bulunmalıdır.
 • Fakat bu belgelerin ibraz edilemediği durumlarda söz konusu olan belediye tarafından sakınca oluşturmadığına dair bir belge alınmalıdır.
 • Dernek lokali ayrıca canlı müzik talep edecekse ‘’ Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ‘’ üzerinden bir çevre gürültü seviyesi raporu almalıdır.

Evraklar içerisinde bir veya birden fazla evrak eksikse, tamamlanması için kurum tarafından 30 gün ek süre verilmektedir. Belirtilen süre içinde tüm evrakların tamamlanması  gerekir. Özellikle evraklarını tamamlamayan dernek lokallerinin başvuruları kaldırılmaktadır. Başvuru sonucunda olumlu yanıt alanlar mülki idare amirliğinin vereceği lokal açma ve işletme belgesini edinirler.

Belge içeriğinde gerekli çalışma şartları ve koşullarının yer almaktadır. Özellikle belgenin iki nüsha halinde düzenlenmektedir. Lokal açma izin belgesinin biri dernekte kalırken, diğer ise sivil toplum il müdürlüğüne ait dosyada saklanmaktadır.

Dernek Lokali Vergilendirilmesi

Bildiğiniz üzere dernek lokalleri yalnız insanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan tesis çeşitidir. Vergi konusunda giderler ve harcamalar derneğin öz sermayesi içinden karşılanmaktadır. Bunun yanında üyelerin üzerinden hiçbir konuda bir satış gerçekleştirilemez. Bu tarz durumlarda gelir vergisi kanununda yer alan hükümlere tabi olmayacaktır.

Fakat konu olan bir ürün veya hizmet satışı yapılması halinde, dernek lokali kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Kısaca dernek iktisadi işletmesi statüsüne geçeceğinden vergi durumundan değişiklik yaşanacaktır. Ticari bir işletmeden farkı kalmayacağı için bir işletme açmakla dernek lokali açmak arasında hiçbir fark kalmayacaktır.

Lokal Açılış Ve Kapanış Saatleri

Üyelerine hizmet veren dernekler her gün saat 08.00’de açılmaktadır. Tüm dernekler faaliyetlerini saat 23.30 itibariyle bitirmesi gerekmektedir. Özellikle lokal kapanış saatlerine derneğin uyması gerekir. Hiçbir koşulda kapanış saatinin belirtildiği sürenin dışında dernek hizmet veremeyecektir. Bunun yanında lokal kapanışı için temizliğin saat 00.00 kadar tamamlanması gerekmektedir. Lokalin kapısının 00.00 itibariyle kapatılması zorunludur.

Yalnız olası farklı durumlarda il mülki idare amirliği ve valiliğin bir kararı varsa bu saatlerde bir değişiklik olacaktır. Lokali açan ve işleten tüm dernekler yer aldığı ilin valiliğinin özel kararlarına tabi olacaktır.

Lokal Müdürünün Görev Ve Sorumlulukları

Dernek lokali açmak  izin alan tüm derneklerin, ilgili lokalin yönetilmesi ve aynı zamanda işletilmesi için sorumlu bir müdür atamalıdır. Bunun zorunlu bir gerekçe olduğu unutulmamalıdır. Lokale atanan müdür yalnızca derneğin yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Bunun yanında alınan bu kararın mülkü idare amirliğine yazılı şekilde iletilmesi gerekmektedir.

Lokalin müdürlüğünü yapan sorumlu kişiye, bütün lokal mevzuatı ve ruhsatta yer alan işletilme bilgileri açıkça aktarılmalıdır. Yetkileri ve lokal içinde sorumluluğu da lokal müdürüne aktarılırken, lokal yönergesi kullanılmalıdır.

Dernek lokalleri sorumlu müdür konusunda bir değişiklik yapacağı durumlarda ne yapmalıdır ? Konu oldukça basit mevzuat içerisinde hükümlülükle sabittir. Atanan müdürle ilgili yönetim kurulu bir değişiklik yapacaksa, aşağıdaki adımlarla ilerlemelidir.

 • Yönetim kurulunun değişiklik hakkında yazılı bildirgesi.
 • 15 günü kapsayan süreyle mülki idare amirliğine bildirilmesi

Hatta lokal müdürlüğü yapacak sorumlu ücret karşılığında çalıştırılması kesinlikle zorunlu değildir. Özellikle dernek lokalleri bu konuda gönüllü olan kişilerle de bu yetkinliği verebilmektedir. Bunun yanında lokal müdürü görevini yürütecek olan kişi derneğe üye olma zorunluluğu yoktur. Diler dernek lokalleri bu görevi müstecirlere de verebilmektedir.

Müstecir tercih edilmesi halinde yalnız yine dernek yönetim kararıyla olacaktır. Lokalin bir kiracıya devredilmesi veya işletilmesi konu olduğunda dernek sahibi yetkilidir. Bütün sorumluluk üstünden devam edeceği gibi hiçbir sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır.

Lokallerde İçki Ve Canlı Müzik İzni

Derneklere konu olan yönetmenliğin yazılı kararlarında 60. Maddede yer alan canlı müziğe dair bir lokal açılması sağlanmaktadır. Fakat etrafta yaşayan halkın huzuru ve sükuneti asla bozulmamalıdır. Bunun için bir ölçüm ve kontrol değerlendirmesi sonrasında, mülkü idare amirliği canlı müzik için izin verecektir. Canlı müzikli dernek lokallerinin lokal açma ve işletme izinleri belgelere işlenmemektedir.

Fakat olası bazı durumlar için canlı müzik izni olan belgeyi dernekte bulundurmalıdır. Yetkililer veya görevlilerin bunu sorması halinde belgeyi ibraz etmelidir. Özellikle dernek lokalleri canlı müzik iznini ve kurallarını ciddiye almalıdır. Çünkü halkın sükunetini bozan ve rahatsızlık verilen durumlarda lokalin canlı müzik izni iptal edilmektedir.

Yer alan bu kuralların canlı müzik izni alınması eşliğinde kuruma tebliğ edilmektedir. 60. Madde üzerinde bu kuralların ve uyulması gereken canlı müzik kurallarının yer aldığı bilinmektedir. Derneğin canlı müzik yaptığı dönemlerde derneğin yöneticileri, sorumlu müdürleri bilinçli olmalıdır. Yayın saatlerini aşmadan ve gerekli levha ve bilgilerin lokal civarına asılması gerekmektedir.

Yorumlar kapalı.